Badania

Wszystkie obecnie dostępne terapie lekowe stosowane w leczeniu GIST zostały zbadane w badaniach klinicznych w celu ich zatwierdzenia. Badania kliniczne prowadzą do postępów w terapii GIST i poprawy perspektyw dzisiejszych pacjentów. Kontrolowane badania kliniczne są niezbędne do określenia wartości nowych sposobów leczenia i ich wpływu na jakość życia pacjentów.

Udział w badaniach dla pacjentów chorych na GIST może być sposobem na uzyskanie dostępu do alternatywnych lub nowych opcji leczenia. Badania są jednak ważne także w znaczeniu "jeden dla wszystkich": tylko dzięki osobom uczestniczącym w badaniach możemy uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych pacjentów chorych na GIST.

Kilka faktów do rozważenia:

  • Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych uzyskują dostęp do nowych opcji terapeutycznych.
  • Każde badanie ma dobre strony, ale jest również obarczone ryzykiem, a także posiada obowiązujące kryteria kwalifikowalności i niekwalifikowalności. Konieczne są dokładne badania oraz szczegółowy wywiad,  aby pacjenci mogli uzyskać zgodę na udział w badaniu.
  • Większość badań klinicznych obejmuje badanie nowego rodzaju leków w porównaniu ze standardową terapią , w celu uzyskania wiedzy na temat możliwych korzyści płynących z nowej terapii.
  • Pacjenci mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu klinicznym z dowolnego powodu.

Podczas rozważania udziału w badaniach, następujące informacje powinny być udostępnione pacjentom:

  • Podstawowe, ogólne informacje dotyczące badań klinicznych
  • Kryteria kwalifikowalności i niekwalifikowalności dla każdego badania
  • Możliwe alternatywy / opcje dla planowanego badania
  • Bieżące informacje dotyczące choroby (raporty, obrazowanie medyczne)
  • Możliwe konsekwencje (zdrowotne, psychologiczne, organizacyjne, finansowe, itp.) których może doświadczyć osoba biorąca udział w badaniu (szczególnie ważne podczas uczestnictwa w badaniu za granicą)
  • Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania od kierownika badań lub osoby przeprowadzającej badanie

Ważne: nie wszyscy lekarze, którzy leczą GIST, mają wiedzę o każdym prowadzonym obecnie badaniu. Zazwyczaj badania odbywają się tylko w kilku wybranych ośrodkach eksperckich GIST. Dlatego należy skonsultować się z krajową grupą pacjentów lub centrum eksperckim GIST w celu ustalenia, jakie badania mogą być dostępne.