facebooktwittersocial icons 6

Together We Can Make A Difference
For Those Affected By Sarcomas!

Home

Badania

F 54984973 ResearchW przypadku nowotworów desmoidalnych nie ma opublikowanych wyników trzeciej fazy badań klinicznych z randomizacją. Większość opublikowanych danych pochodzi z retrospekcyjnych serii przypadków. Konieczne jest pilne przeprowadzenie dalszych badań klinicznych.