Dalsza kontrola

Zaleca się ścisłą kontrolę krytycznych obszarów anatomicznych, a także w przypadku szybkiego wzrostu i wzrostu w kilku miejscach (wzrost wieloogniskowy). Harmonogram badań przy użyciu rezonansu magnetycznego / tomografii komputerowej powinien być ustalony indywidualnie przez zespół multidyscyplinarny.