מחקר

אין ברשותנו ניסויים קליניים רנדומליים שלב III F 54984973 Researchשפורסמו בנושא גידולים דזמואידים. רוב הנתונים שפורסמו לקוחים מסדרות מקרים רטרוספקטיביות. יש צורך דחוף בניסויים קליניים נוספים.