אבחון

חובה לבצע ביופסיה לאבחוןF 9490836 Arzt mikroskop DT ויש להמתין להיסטולוגיה סופית לפני שניגשים לשלבי טיפול נוספים. כמו כן, צורות הדימות העיקריות לאפיון המחלה הן: PET, MRI או CT (בטן).